بنجامین گراهام ، یکی از بزرگترین سرمایه گذاران بورس جهان

یکی از بزرگترین سرمایه گذاران بورس نیویورک و جهان با نظریه های فوق العاده اش و خرید های حرفه ایش بنجامین گراهام است.زاده انگلستان و بزرگ شده آمریکا که در دانشگاه کلمبیا مشغول به تحصیل بوده و بعد از آن در یکی از کارگزاری های وال استریت آینده خود را ادامه مطلب…