ECU خودرو مهمترین قطعه خودرو

مهمترین قطعه خودرو که ایسیو نام دارد که مسئولیت های مهمی در راستای هماهنگی قطعات خودرو و عیب یابی آنها دارد.خودروهای انژکتوری که بخاطر کنترل آلودگی هوا جایگزین خودروهای انژکتوری شده اند ،دارای این قطعه میباشد که وظیفه کنترل و هماهنگی آنها را دارد.همانگونه که مغز انسان وظیفه ارسال پاسخ ادامه مطلب…